Deures d'estiu per als alumnes de Maristes Valldemia

Aquests són els deures d'estiu que s'han encarregat 

Aconsellem als nostres alumnes que realitzin les següents activitats durant les vacances d’estiu. 

Els alumnes de primer de batxillerat que han suspès alguna matèria n'hauran de presentar obligatòriament els treballs sol·licitats
en el moment de fer l'examen de recuperació de setembre. La resta d'alumnes els poden fer de forma voluntària i els hauran de presentar a la primera tutoria del curs i comptaran com a nota en la primera avaluació.